Kronborg Sikring

Dobbeltløsning – Brandgardin EI(2)60 og Kantinejalousi Eco 55

Kantineløsningen til daglig brug og betjening

BRANDGARDIN EI(2)60

Udført af flexibel varmebestandig dug med silicone. Dugen er dobbeltsidet med indeholdende brandhæmmende isoleringsmateriale. Benyttes til lukning over signal fra brandalarm. Kan ikke benyttes til daglig afskærmning eller i en flugtvej. Galvaniserede styreskinner á 145 x 110 mm (eller 120 x 130 mm når der monteres i niche). Oprulningsvalse med indbygget failsafemotor. I tilfælde af strømsvigt vil brandgardinet køre ned. Inddækningskasse udført i galvaniseret stål. Læs mere om brandgardinet her,

Rullejalousi til daglig anvendelse placeret i fælles inddækningskasse med brandgardin 330 x 550 mm.

Godkendelser og test

Testet efter europæiske standarder til EI260 efter EN1634-1 og EN 13241.

CE mærket EN16034, læs mere

Anvendelsesområder

Åbninger i kantine, reception, opvask, udlevering, produktion, lager, industri og garageanlæg.   

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 7000 x 3000 mm. 

KRONBORG SIKRING jalousi ECO 55

Udført af flexibel varmebestandig dug med silicone. Dugen er dobbeltsidet med indeholdende brandhæmmende isoleringsmateriale. Benyttes til lukning over signal fra brandalarm. Kan ikke benyttes til daglig afskærmning eller i en flugtvej. Galvaniserede styreskinner á 145 x 110 mm (eller 120 x 130 mm når der monteres i niche). Oprulningsvalse med indbygget failsafemotor. I tilfælde af strømsvigt vil brandgardinet køre ned. Inddækningskasse udført i galvaniseret stål. Læs mere om kantinejalousiet her

Få rådgivning af Thomas!

Ring direkte til Thomas, så vender han tilbage til dig med pris og tilbud på dit projekt indenfor 2 hverdage.

Du kan ringe til Thomas på tlf. 2171 2288. Foretrækker du e-mail, skriv til thomas@kronborg-sikring.dk

Tegninger

Facts

Godkendelser og test

  • Testet efter europæiske standarder til EI²60 efter EN13501-2, EN1634-1 og EN 13241+A2.
  • CE mærket EN16034 

Anvendelsesområder

Åbninger i produktion, lager, industri og garageanlæg.  

Begrænsninger

Opmærksom på at profiltykkelse er 60 mm., hvilket giver en oprulningsdiameter på min. 1000 mm ved højden 1200 mm., kræver brandjalousiet meget plads over åbningen for parkering i oprullet position. Pladskravet vandret til motor kræver min. 335 mm og modsat min. 230 mm. 

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 8000 x 5000 mm. 

Betjening, styringer og udløsermekanisme

Brandjalousiet bliver drevet af synlig påbygget 400V Failsafe kædetræksmotor. Test og betjeningskontakt med fjederpåvirket OPUS eller nøglekontakt. Til at modtage signal om nedkørsel over ekstern brandsignal leveres og monteres KS brandstyring, hvor ekstern signal kobles på styringen og giver brandjalousiet besked om nedkørsel i tilfælde af brand.  Indeholdt i styringen er batteri for at afvente tidstilpasset fejlsignal eller korrekt signal af brand. Efter afladning vil brandjalousiet selv kører ned over Gravity over failsafemotoren.

Overflader og muligheder

Profiler som danner passeret er Galvaniseret på begge sider og bør ikke lakeres, da profilerne efter få kørsler vil blive matteret og ridset, grundet den kraftige vægt på 60 kg pr. m ². Styreskinnerne som står lodret ned langs siderne samt fastgørelsesbeslagene vil være muligt at Ral lakere. 

Sikkerhedsforanstaltninger

Brandjalousiet bliver drevet af synlig påbygget 400V Failsafe kædetræksmotor. Test og betjeningskontakt med fjederpåvirket OPUS eller nøglekontakt. Til at modtage signal om nedkørsel over ekstern brandsignal leveres og monteres KS brandstyring, hvor ekstern signal kobles på styringen og giver brandjalousiet besked om nedkørsel i tilfælde af brand.  Indeholdt i styringen er batteri for at afvente tidstilpasset fejlsignal eller korrekt signal af brand. Efter afladning vil brandjalousiet selv kører ned over Gravity over failsafemotoren.

Vigtige mål

Styreskinner 123 x 130 mm. Parkering / oprulning min. 1000 mm. Godstykkelse på profil 60 mm. Pladskrav til påbygningsmotor min. 325 mm. Vægt 60 kg pr. m².

Vi udfører tegninger på løsninger og kan fremsendes i forskellige formater. 

Lovpligtigt service – og vedligeholdelseseftersyn

Dette produkt kræver service og vedligeholdelse, én gang årligt, i henhold til EN14637 og EN13241. Under dette lovmæssige servicebesøg vil følgende blive efterset og afprøvet;  

  • Visuel kontrol af brandjalousi for eventuelle mangler og skader
  • Kontrol af styreskinner og brandjalousiets fulde bevægelighed
  • Kontrol af brandjalousiets funktion igennem styreenhed
  • Funktionskontrol at brandjalousiet kører til operationel position
  • Ophængsbeslag og indbyggede bevægelige dele for eventuel slitage
  • UPS eller Fail- safe funktion og gennemgang af batterier og eventuel udskiftning
  • Driftsmæssig hastighed og tilstand af rørmotor og kontrol af nederste og øverste endestop.