Kronborg Sikring

Røggardin Stripcoil D60 EN12101-1

Røggardin til passageanvendelse ved flugtveje.

Model stripcoil er en dobbeltfunktion af to røggardiner som ligger spejlvendt. Bagsiden af de to røggardiner ligger op imod hinanden. Dugen ligger er brudt i strimler, som ligger med overlap over gardinstrimlerne for at opnå optimal tætning. På dugen vil der på begge sider af dugen være markeret med visuel piktogram, hvor der er mulighed for passage og flugt i en nødsituation.  

Testet og afprøvet efter de europæiske EN normer standarder EN12101-1. Med høj sikkerhed i dugen udført af fiberglas materiale opnås absolut højeste røgsikring. 

Godkendelser og test

Testet efter europæiske standarder til efter EN12101-1

Anvendelsesområder

Flugtveje og nødudgange i storcentre, Industriområder hal og produktion, lagerområder, opdeling af industriområder og krav til røgskørt, Atrium i kontormiljøer, krav om ABV – automatisk brandventilation, Idrætshaller, skoler, flugtveje, receptioner.

Anbefalede størrelser

Ingen begrænsninger. Ofte dækkes kun1/3 af højden på hallen og lokalet.

Få rådgivning af Thomas!

Ring direkte til Thomas, så vender han tilbage til dig med pris og tilbud på dit projekt indenfor 2 hverdage.

Du kan ringe til Thomas på tlf. 2171 2288. Foretrækker du e-mail, skriv til thomas@kronborg-sikring.dk

Stripcoil røggardin - Konstruktion og fastgørelse

Til fastgørelse af røggardinets konstruktion monteres fastgørelses beslag vandret i røggardinets bredde. Alternativ monteres ophængsbeslag fra loftet. Inddækningskassen skal kunne monteres som en selvbærende enhed.

Lodret i siderne monteres der styreskinner 88 x 54 mm, udført i galvaniseret stål med pulverlakeret overflade. Styreskinnerne kan både placeres bag væg og stå åbent i lysningsbredden. 

Styreskinnerne kan undlades ved accept og bemyndigelse fra relevant ansvarshavende brandmyndighed. Hvis styreskinnerne ikke er en del af løsningen, vil der være en lækage på 20 til 60 mm i siderne og samlingerne, dimensioneret efter højden på røggardinet.

Oprulningen ligger i en inddækningskasse i højden 380 x 200 mm i dybden. Der vil ligeledes være muligt med individuelle inddækningskasser i størrelser i andre dimensioner 

Røggardiner fra Kronborg Sikring er altid individuelle løsninger og projekteres i et tæt samarbejde med arkitekter og bygherre, og behandles individuelt fra opgave til projekt. 

Op- og nedkørsel

Til op- og nedkørsel er der indbygget 24V eller 230V Failsafemotor. Det er overordentlig vigtigt og et myndighedskrav, at røggardinets motor også fungerer i en brandsituation.

Failsafe løsningen er den mest optimale løsning. Hvis strømforsyningen til røggardinet forsvinder eller ikke er intakt, vil røggardinet selv køre ned til lukkeposition efter kort tidsinterval. Failsafemoteren vil betragte situationen som en nødsituation. 

Operativ i en brandsituation, vil røggardinet køre ned over ekstern brandsignal fra ABDL, ABA eller andet signal, som registrerer branden.  Til at koordinere nedkørsel leveres der en brandstyring, som modtager signalet og giver røggardinet besked om nedkørsel gennem det eksterne signal.

Til test og operativ manuel betjening kan der monteres OPUS kontakt eller nøglekontakt til drift åbne og lukke funktion. Vigtigt at understrege, at man altid visuelt skal have kontakt til brandgardinet ved test. 

Kronborg Sikring arbejder altid i tæt dialog med relevant brandmyndighed. Det værende kommunale myndighedsbehandler og rådgivende Ingeniører, som har det afgørende ansvar omkring brandstrategien. 

Facts

Godkendelser og test

  • Testet efter europæiske standarder til efter EN12101-1

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 8000 x 6000 mm. 

Begrænsninger

Røggardiner er udført i et fleksibel, tyndt og sårbart materiale, som skal fungere i en brandsituation. Derfor kan røggardinet ikke anvendes til daglig benyttelse til lukning af en åbning. 

Mulighed med dobbeltfunktion med rullejalousi under røggardinet til daglig åbning og lukning af åbningen, placeret i fælles kasse med brandgardinet.

Anvendelsesområder

Flugtveje og nødudgange i storcentre, Industriområder hal og produktion, lagerområder, opdeling af industriområder og krav til røgskørt, Atrium i kontormiljøer, krav om ABV – automatisk brandventilation, Idrætshaller, skoler, flugtveje, receptioner.

Betjening, styringer og udløsermekanisme

Røggardinet bliver drevet af  indbygget 230V failsafemotor. Test og betjeningskontakt med fjederpåvirket OPUS eller nøglekontakt. Til at modtage signal om nedkørsel over ekstern brandsignal leveres og monteres KS brandstyring, hvor ekstern signal kobles på styringen og giver røggardinet besked om nedkørsel i tilfælde af brand. Efter afladning vil røggardinet køre ned over Gravity over failsafemotoren.

Overflader og muligheder

Kraftig fiberglasdug i farven grå beklædt på indvendig side med folie . Vægt 6,5 kg pr. m². Styreskinner og inddækningskasse udført i galvaniseret stål med mulighed for pulverlakering i Ral farve. 

Vigtige mål

Styreskinner 100 x 60 mm. Parkering / oprulning min. 220 mm. Vi udfører tegninger på løsninger og kan fremsendes i forskellige formater. 

Lovpligtigt service – og vedligeholdelseseftersyn

Dette produkt kræver service og vedligeholdelse, én gang årligt, i henhold til EN14637 og EN13241-1. Under dette lovmæssige servicebesøg vil følgende blive efterset og afprøvet;  

  • Visuel kontrol af brandjalousi for eventuelle mangler og skader
  • Kontrol af styreskinner og brandjalousiets fulde bevægelighed
  • Kontrol af brandjalousiets funktion igennem styreenhed
  • Funktionskontrol at brandjalousiet kører til operationel position
  • Ophængsbeslag og indbyggede bevægelige dele for eventuel slitage
  • UPS eller Fail- safe funktion og gennemgang af batterier og eventuel udskiftning
  • Driftsmæssig hastighed og tilstand af rørmotor og kontrol af nederste og øverste endestop.