Kronborg Sikring

Brandgardin E90

Det fleksible valg og alternativ til brandskydeporte og branddøre

Dette brandgardin opfylder E90 normen.  Med høj brandsikkerhed i dugen udført af fiberglas materiale opnås absolut højeste modstandsevne mod flammer i 90 minutter

Brandgardiner er udført i et fleksibel, tyndt og sårbart materiale, som skal fungere i en brandsituation. Derfor kan brandgardinet ikke anvendes til daglig benyttelse til lukning af en åbning. Med det indeholdende brandekspanderende materiale, der vil udvide sig ved påvirkning af varme, kan brandgardinet ikke anvendes i åbninger med krav til flugtveje og nødudgange. 

Godkendelser og test

Testet efter europæiske standarder til efter EN1634-1 og EN 13241.

CE mærket EN16034, læs mere

Anvendelsesområder

Åbninger i kantine, reception, opvask, udlevering, produktion, lager, industri, rumopdeling, sektionering og garageanlæg.  

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 10000 x 5000 mm. 

Få rådgivning af Thomas!

Ring direkte til Thomas, så vender han tilbage til dig med pris og tilbud på dit projekt indenfor 2 hverdage.

Du kan ringe til Thomas på tlf. 2171 2288. Foretrækker du e-mail, skriv til thomas@kronborg-sikring.dk

Brandgardin E90 - Konstruktion og fastgørelse

Til fastgørelse af brandgardinets konstruktion, monteres der lodrette styreskinner 88 x 54 mm, udført i stål med pulverlakeret overflade. Styreskinnerne kan både placeres bag væg og stå åbent i lysningsbredden.

Det er vigtigt, at der er fast bygningsdel på begge side af åbningen til fastgørelse, i det vægten pr. m²  er 6  kg. Dette gælder alle m², også parkeringen bedre kendt som oprulningen, som ligger placeret vandret over åbningen. Der er ingen vandret last hvilket betyder at konstruktionen bliver båret af lodret af styreskinnens fastgørelsesmuligheder.

Oprulningen ligger i en inddækningskasse i højden 220 x 203 mm i dybden. Der vil ligeledes være muligt med individuelle inddækningskasser i størrelser fra 150 x 150 mm.

Op- og nedkørsel

Til op- og nedkørsel er der indbygget 24V eller 230V Failsafemotor. Det er overordentlig vigtigt og et myndighedskrav, at brandgardinets motor også fungerer i en brandsituation.

Failsafemotoren er indbygget i valsen og fy bredden i hver side, hvilket betyder at pladsbehovet til inddækningskassen bliver 175 mm i hver side, som skal tillægges lysningsbredden. Hvis brandgardinet monteres i lysningsåbningen, er pladskravet til styreskinnen kun 120 mm i hver side.

Failsafe løsningen er den mest optimale løsning. Hvis strømforsyningen til brandgardinet forsvinder eller ikke er intakt, vil brandgardinet selv kører ned til lukkeposition efter kort tidsinterval. Failsafemoteren vil betragte situationen som en nødsituation. 

Operativ i en brandsituation, vil brandgardinet kører ned over ekstern brandsignal fra ABDL, ABA eller anden signal, som registrerer branden.  Til at koordinere nedkørsel leveres der en brandstyring, som modtager signalet og giver gardinet besked om nedkørsel gennem det eksterne signal.

Daglig brug og betjening

Brandgardiner kan ikke monteres eller placeres i en flugtvej, nødudgang eller anvendes til daglig benyttelse.

Hvis man ønsker daglig benyttelse og betjening af åbningen som brandgardinet monteres i, forslår vi et traditionelt rullejalousi ECO55 placeret under brandgardinet i en fælles inddækningskasse, som personalet kan anvende til daglig aflukning af åbningen.  

Til test og operativ manuel betjening kan der monteres OPUS kontakt eller nøglekontakt til drift åbne og lukke funktion. Vigtigt at understrege, at man altid visuelt skal have kontakt til brandgardinet ved test. 

Kronborg Sikring arbejder altid i tæt dialog med relevant brandmyndighed. Det værende kommunale myndighedsbehandler og rådgivende Ingeniører, som har det afgørende ansvar omkring brandstrategien. 

Brandgardiner fra Kronborg Sikring er altid individuelle løsninger og projekteres i et tæt samarbejde med arkitekter og bygherre, og behandles individuelt fra opgave til projekt. 

Facts

Godkendelser og test

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 10000 x 5000 mm. 

Begrænsninger

Brandgardiner er udført i et fleksibel, tyndt og sårbart materiale, som skal fungere i en brandsituation. Derfor kan brandgardinet ikke anvendes til daglig benyttelse til lukning af en åbning. Med det indeholdende brandekspanderende materiale, der vil udvide sig ved påvirkning af varme, kan brandgardinet ikke anvendes i åbninger med krav til flugtveje og nødudgange. 

Mulighed med dobbeltfunktion med rullejalousi under brandgardinet til daglig åbning og lukning af åbningen, placeret i fælles kasse med brandgardinet.

Anvendelsesområder

Åbninger i kantine, reception, opvask, udlevering, produktion, lager, industri, rumopdeling, sektionering og garageanlæg. Yderst fleksibel med sin lille oprulning gør brandgardinet let at integrere, hvor der ikke er meget plads til parkering og oprulning. Mulighed med dobbeltfunktion med rullejalousi under brandgardinet til daglig åbning og lukning af åbningen, placeret i fælles kasse med brandgardinet. 

Betjening, styringer og udløsermekanisme

Brandjalousiet bliver drevet indbygget 230V failsafemotor. Test og betjeningskontakt med fjederpåvirket OPUS eller nøglekontakt. Til at modtage signal om nedkørsel over ekstern brandsignal leveres og monteres KS brandstyring, hvor ekstern signal kobles på styringen og giver brandgardinet besked om nedkørsel i tilfælde af brand. Efter afladning vil brandgardinet kører ned over Gravity over failsafemotoren.

Overflader og muligheder

9 mm kraftig fiberglasdug med indeholdende brandekspanderende materiale i farven grå. Vægt 6,5 kg pr. m². Styreskinner og inddækningskasse udført i galvaniseret stål med mulighed for pulverlakering i Ral farve. 

Vigtige mål

Styreskinner 88 x 54 mm. Parkering / oprulning min. 220 mm. Vi udfører tegninger på løsninger og kan fremsendes i forskellige formater. 

Lovpligtigt service – og vedligeholdelseseftersyn

Dette produkt kræver service og vedligeholdelse, én gang årligt, i henhold til EN14637 og EN13241-1. Under dette lovmæssige servicebesøg vil følgende blive efterset og afprøvet;  

  • Visuel kontrol af brandjalousi for eventuelle mangler og skader
  • Kontrol af styreskinner og brandjalousiets fulde bevægelighed
  • Kontrol af brandjalousiets funktion igennem styreenhed
  • Funktionskontrol at brandjalousiet kører til operationel position
  • Ophængsbeslag og indbyggede bevægelige dele for eventuel slitage
  • UPS eller Fail- safe funktion og gennemgang af batterier og eventuel udskiftning
  • Driftsmæssig hastighed og tilstand af rørmotor og kontrol af nederste og øverste endestop.