Kronborg Sikring

Brandjalousi EW120

Det fleksible valg og alternativ til brandskydeporte og branddøre

Brandjalousi EW120 beskytter mod flammer og varme – garanteret i helt op til 120 minutter. 

Med høj brandsikkerhed i de kraftige profiler( 20 mm ) med indeholdende brandisolerende materiale og beskyttet af de dobbelte stålprofil, opnås en fleksibel men samtidig den absolutte højeste brandydeevne. 

Brandjalousier kan monteres eller placeres i en flugtvej, nødudgang eller anvendes til daglig benyttelse.

Godkendelser og test

Testet og afprøvet efter de europæiske EN normer og standarder EN 13501-1 og EN1634-1 og CE Mærket EN 16034.

CE mærket EN16034, læs mere

Anvendelsesområder

Åbninger i kantine, reception, opvask, udlevering, produktion, lager, industri og garageanlæg. 

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 6000 x 3000 mm. 

Få rådgivning af Thomas!

Ring direkte til Thomas, så vender han tilbage til dig med pris og tilbud på dit projekt indenfor 2 hverdage.

Du kan ringe til Thomas på tlf. 2171 2288. Foretrækker du e-mail, skriv til thomas@kronborg-sikring.dk

Brandjalousi EW 120 - Konstruktion og fastgørelse

Til fastgørelse af brandjalousiets konstruktion, monteres der lodrette styreskinner 165 x 80 mm, udført i stål med pulverlakeret overflade. Styreskinnerne skal placeres bag væg eller brandbestandigt materiale, for at opfylde og overholde brandkravet.

Det er vigtigt, at der er fast bygningsdel på begge side af åbningen til fastgørelse, i det vægten pr. m²   er 60 kg. Dette gælder alle m², også parkeringen bedre kendt som oprulningen, som ligger placeret vandret over åbningen. 

Opmærksom på at oprulningen over åbningen som minimum kræver 500 mm., hvilket er dimensioneret ud fra en åbningshøjde på 1200 mm.

 

Brandjalousiets motor

Til op- og nedkørsel er der indbygget 230V Failsafemotor. Det er overordentlig vigtigt og et myndighedskrav, at brandjalousiets motor også fungerer i en brandsituation.

Failsafemotoren ind indbygget i valsen og fylder ikke yderligt ud over de 165 mm i bredden.  

Failsafe løsningen er den mest optimale løsning. Hvis strømforsyningen til brandjalousiet forsvinder eller ikke er intakt, vil brandjalousiet selv kører ned til lukkeposition efter kort tidsinterval. Failsafemoteren vil betragter situationen som en nødsituation. 

Operativ i en brandsituation, vil brandjalousiet kører ned over ekstern brandsignal fra ABDL, ABA eller anden signal, som registrere branden.  Til at koordinerer nedkørsel levers der en brandstyring, som modtager signalet og giver brandjalousiet besked om nedkørsel gennem det eksterne signal.

Sikkerhedsfunktion

Da brandjalousiet er en maskine og CE mærket jf. maskindirektivet, skal der være sikkerhedsanordning for personsikkerhed, til at imødekomme nedkørsel i personer placeret under åbningen i brandjalousiets kørebane mellem de to styreskinner, når brandjalousiet kører ned over ekstern signal. 

 Til dette har Kronborg Sikring to optioner: 

 • Sikkerhedsanordning med lyssensor til at registrere genstande, bevægelser og modstand i kørebanen. Lyssensoren placeres skjult bag de lodrette styreskinner og anbefales i hygiejne områder, grundet muligheden for rengøring. Denne løsning er optimal i køkkener, opvask og vådområder, servering og udlevering. Hvis sikkerhedsanordningen registrerer risiko i åbningen, vil brandjalousiet vente i kort tidsinterval indtil genstanden er fjernet eller forsvundet og forsøge ny nedkørsel.
 • Industrimodellen med PVC gummiliste med synlig spiralkabel. Løsningen er placeret på bundprofilet og slutter tæt mod bunden. Denne løsning er visuel eller hygiejnemæssig ikke anvendeligt i hygiejneområder og svært at rengøre. Hvis PVC- skinnen møder modstand på sin vej til lukkefunktionen, vil den returnere til parkeret position og forsøge ny nedkørsel efter kort tidsinterval.

Betjening

Til test og operativ manuel betjening kan der monteres OPUS kontakt eller nøglekontakt til drift åbne og lukke funktion. Vigtigt at understrege, at man altid visuelt skal have kontakt til brandjalousiet ved betjening. 

Kronborg Sikring arbejder altid i tæt dialog med relevant brandmyndighed. Det værende kommunale myndighedsbehandler og rådgivende Ingeniører, som har det afgørende ansvar omkring brandstrategien.

Brandjalousier fra Kronborg Sikring er altid individuelle løsninger og projekteres i et tæt samarbejde med arkitekter og bygherre, og behandles individuelt fra opgave til projekt. 

Facts

Godkendelser og test

 • Testet efter europæiske standarder til EI²60 efter EN13501-2, EN1634-1 og EN 13241+A2.
 • CE mærket EN16034 

Anvendelsesområder

Åbninger i kantine, reception, opvask, udlevering, produktion, lager, industri og garageanlæg. Kan benyttes og optimal til daglig anvendelse til afskærmning og sikring af åbningen uden for åbningstiden.

Begrænsninger

Opmærksom på at profiltykkelse er 20 mm., hvilket giver en oprulnigsdiameter på min. 350 mm ved højden 1200 mm., kræver brandjalousiet meget plads over åbningen for parkering i oprullet position. 

Anbefalede størrelser

Max dimensioner 6000 x 3000 mm. 

Betjening, styringer og udløsermekanisme

Brandjalousiet bliver drevet indbygget 230V failsafemotor. Test og betjeningskontakt med fjederpåvirket OPUS eller nøglekontakt. Til at modtage signal om nedkørsel over ekstern brandsignal leveres og monteres KS brandstyring, hvor ekstern signal kobles på styringen og giver brandjalousiet besked om nedkørsel i tilfælde af brand.  Indeholdt i styringen er batteri for at afvente tidstilpasset fejlsignal eller korrekt signal af brand. Efter afladning vil brandjalousiet selv kører ned over Gravity over failsafemotoren.

Overflader og muligheder

Profiler som danner passeret er Galvaniseret på begge sider og bør ikke lakeres, da profilerne efter få kørsler vil blive matteret og ridset, grundet den kraftige vægt på 30 kg pr. m ². Styreskinnerne som står lodret ned langs siderne samt fastgørelsesbeslagene vil være muligt at Ral lakere. 

Sikkerhedsforanstaltninger

Modsat motorside er påmonteret sikkerhedsfaldsikring, som sikrer brandjalousiet om at kører ned såfremt kæden er defekt. 

Der skal være lovpligtig sikkerhedsanordning, for at undgå personskade og driftsforstyrrelser jf. Arbejdstilsynet og kravet til CE mærkning jf. Maskindirektivet, når en maskine er styret over et ekstern signal. Kan udføres med enten sikkerhedslysgitter eller gummikanstikring. 

 

Vigtige mål

Styreskinner 165 x 80 mm. Parkering / oprulning min. 350 mm. Godstykkelse på profil 20 mm. Vi udfører tegninger på løsninger og kan fremsendes i forskellige formater. 

Lovpligtigt service – og vedligeholdelseseftersyn

Dette produkt kræver service og vedligeholdelse, én gang årligt, i henhold til EN14637 og EN13241. Under dette lovmæssige servicebesøg vil følgende blive efterset og afprøvet;  

 • Visuel kontrol af brandjalousi for eventuelle mangler og skader
 • Kontrol af styreskinner og brandjalousiets fulde bevægelighed
 • Kontrol af brandjalousiets funktion igennem styreenhed
 • Funktionskontrol at brandjalousiet kører til operationel position
 • Ophængsbeslag og indbyggede bevægelige dele for eventuel slitage
 • UPS eller Fail- safe funktion og gennemgang af batterier og eventuel udskiftning
 • Driftsmæssig hastighed og tilstand af rørmotor og kontrol af nederste og øverste endestop.